БЀЛВИЦА

БЀЛВИЦА1 ж. Диал. 1. Сладководна бяла риба; беловица.

2.Риба пъстърва. На другия ден Гюзел Киро довлече от езерото до горе пълен чун сѐ едри белвици. Д. Талев, СК, 48. Мамеше погледа печено агне или зачервената кожица на прасенце сукалче, .. , или чудната охридска белвица, и всичко това се заливаше с руйно вино. Д. Спространов, ОП, 140.

БЀЛВИЦА

БЀЛВИЦА2 ж. Диал. 1. Сорт бяла череша; белевка, беленка2, белица2.

2.Сорт слива с беложълтеникави едри кръгли плодове; беленка2, бельовка.

3.Сорт ябълки със светла кора (Ст. Младенов, БТР).

— Други форми: б ѐ л е в и ц а, б ѐ л о в и ц а.

Списък на думите по буква