БЕЛГЍЙКА

БЕЛГЍЙКА1 ж. Жена от основното население на Белгия.

БЕЛГЍЙКА

БЕЛГЍЙКА2 ж. Вид пушка, употребявана през ХIХ в. в Османската империя. Черкезите, .. , биле въоръжени с легките винчестери, .. ; а башибозуците с шнайдари

и белгийки. З. Стоянов, ЗБВ III, 283. Събра отделните думи и получения сбор раздели на цена, която струваше една белгийка пушка. Ст. Дичев, ЗС I, 379.

Списък на думите по буква