БЀЛГРАДСКИ

БЀЛГРАДСКИ, -а, -о, мн. -и. Прил. от Белград (столица на Югославия и Сърбия). Една заран дойде при мене един из белградските сватове,.. рече ми твърде многозначително: — Дошъл е из Френско един наш българин, който знае много науки. Л. Каравелов и Хр. Ботев, ЗК, 58. Белградски народен театър. Белградска филхармония.

Списък на думите по буква