БЀЛГРАДЧАНИН

БЀЛГРАДЧАНИН, мн. бѐлградчани, м. Човек, който е роден или живее в Белград. Минаха тържествено през Белград, посрещнати и изпратени с овации, със знамена и песни от признателните белградчани. Ив. Мартинов, СНУ, 127.

Списък на думите по буква