БЀЛГРАДЧАНКА

БЀЛГРАДЧАНКА ж. Жена, която е родена или живее в Белград.

Списък на думите по буква