БЕЛЀЖЕНЕ

БЕЛЀЖЕНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от бележа и от бележа се.

Списък на думите по буква