БЕЛЕЖКА̀Р

БЕЛЕЖКА̀Р, -ят, -я, мн. -и, м. Неодобр. Ученик, за когото високите бележки са се превърнали в самоцел. В класа няма бележкари, всички учат с интерес.

Списък на думите по буква