БЕЛЕЖКА̀РСТВО

БЕЛЕЖКА̀РСТВО, мн. няма, ср. Неодобр. Самоцелен стремеж към високи бележки без оглед на действителните знания. Бележкарството е отрицателно явление в училищата.

Списък на думите по буква