БЕЛЕКЧЀ

БЕЛЕКЧЀ, мн. ‑та, ср. Диал. Белезник; белче.

— От тур. bilek ’китка на ръка’.

Списък на думите по буква