БЕЛЕТРИЗА̀ЦИЯ

БЕЛЕТРИЗА̀ЦИЯ ж. Литер. Представяне на факти от съвременна или минала действителност в белетристична форма, в съчетание с художествена измислица. Болшинството очерци в този том са ярки по форма и съдържание, но съществуват и такива, в които има прекалена белетризация или суха документалност. Пл, 1969, кн. 6, 80.

Списък на думите по буква