БЕЛЕТРЍСТ

БЕЛЕТРЍСТ м. Писател, автор на художествена проза (разкази, повести, романи и др.); романист, прозаик. Той [Вазов] е и белетрист, който изобразява действителността чрез по-широките картини на повестта и романа. Лит. Х кл, 195–196. Белетристът еднакво добре може да използува и разказа, и повестта, и романа в зависимост от жизнения материал и поставената задача. М. Наимович, С, 1951, кн. 9, 170.

— От рус. беллетрист или нем. Belletrist.

Списък на думите по буква