БЕЛЀЦ

БЕЛЀЦ, мн. белцѝ, м. Остар. 1. Светско лице; мирянин. Едно време, .. , ний са учахме да четем на пинакиди, .. Наставниците ни са биле някой стар поп или някой нужен белец. Ив. Богоров, КП, 1874, кн. 2, 1. В това настоятелство князът ще бъде председател.., а членове щат са троица владики и четворица белци. АНГ I, 227.

2. Православен духовник, който се числи не към калугерите, а към бялото духовенство; свещеник. Тук са един белец и един мирянин. Ст. Младенов, БТР I, 136.

Списък на думите по буква