БЀЛИНКИ

БЀЛИНКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Диал. Умал. гальов. от бял; беличък, белки. Що си толкози беалинка, беалинка?[момата] СГ, 1894, кн. 1, 555.

Списък на думите по буква