БЕЛЍЧКА

БЕЛЍЧКА1 ж. Диал. Умал. от белица1. Една овца дава едно блеене, един писък! Он заминал казана да види, защо блее беличка? Нар. прик., СбНУ ХLI, 437.

БЕЛЍЧКА

БЕЛЍЧКА2 ж. Умал. от беля; малка беля, белица.

Списък на думите по буква