БЀЛИЧКО

БЀЛИЧКО Рядко. Нареч. от беличък. Мене е майка учила / утрина рано да стана, / беличко да се измия. Нар. пес., СбВСт, 198.

Списък на думите по буква