БЀЛКА

БЀЛКА1 ж. Обикн. мн. Пъстроцветни нашивки върху полите на сукманите в някои народни носии. При нея [старозагорската носия] имаме черен безръкавест сукман, украсен до 50 см по полите с нашити отвесно разноцветни сукнени ивици .. Тези разноцветни нашивки се наричат "белки". Т. Димитрова и др., ИО, 110. Станкините дрехи били съвсем другояче, т. е. вълнен сукма‑

нец, напъстрен по полите с червеножълти и от сякакъв цвят подшити белки. Ил. Блъсков, ИС, 78.

БЀЛКА

БЀЛКА2 и БЯ̀ЛКА, мн. бѐлки, ж. Малко горско хищно животно от семейство златки с ценна кафява кожа. Sciurus vulgaris. Той [Андон] се източи висок и слаб, с втренчен поглед на белка. Често суровото, рано възмъжало лице се обливаше с пот. Д. Вълев, Ж, 62. Той ходеше на лов с брадва и търнокоп. На зайци не налиташе, но за язовци, за лисици и за белки умираше. Елин Пелин, Съч. II, 101.

Списък на думите по буква