БЕЛОБО̀ЦКА

БЕЛОБО̀ЦКА ж. Диал. Домашно животно с бели слабини. Кравици се изтелили / се кравици белобоцки. Нар. пес., СбНУ I, 3. — Излез, излез, чорбаджио, / добър си ти хабер нося / от твоите сиви кози. / .. / Изкозили сѐ пърчове, / .. / а козици белобоцки. Нар. пес., СбВСтТ, 24.

Списък на думите по буква