БЕЛОБО̀ЧЪК

БЕЛОБО̀ЧЪК, -чка, -чко, мн. -чки, прил. Диал. Белобок. — Изляз, изляз, чорбаджио, / .. / да си видиш своя милост, / .. / се овновце виторожки / .. / и кравици белобочки. Нар. пес., СбВСтТ, 23.

Списък на думите по буква