БЕЛОВЍ

БЕЛОВЍ, -а̀, -о̀, мн. -ѝ, прил. Рядко. Който служи за преписване на ръкопис на чисто. Белова хартия.

— Рус. беловой.

Списък на думите по буква