БЕЛО̀ВИНА

БЕЛО̀ВИНА1 ж. 1. Външната, обикн. светла част на дървесината. В някои видове дървета различаваме външна, по-светла на цвят част на дървесината, наречена беловина, и вътрешна по-голяма, наречена ядро .. В растящите дървета беловината служи за предаване на хранителните сокове и за натрупване на резервни хранителни вещества. В. Брънеков и др., СД, 215.

2.Диал. Външна обвивка на царевичен плод, която се бели; беленица, шума.

3.Събир. Диал. Множество обвивки от царевичен плод като едно цяло; шума, царевичак, беленица. Я да видим!обади се по едно време момченцето и припълзя през беловината до купчината на белените мамули. Ил. Волен, БХ, 127.

БЕЛО̀ВИНА

БЕЛО̀ВИНА2 ж. Диал. Бяло грозде. Бяло грозде беловина / и червена дреновина, Нар. пес., Н. Геров, РБЯ I, 97.

Списък на думите по буква