БЕЛО̀ВИНЕН

БЕЛО̀ВИНЕН, -нна, -нно, мн. -нни, прил. Който се отнася до беловина1 (в 1 знач.). Беловинна дървесина. Беловинни дървета. Беловинна гнилота.

Списък на думите по буква