БЕЛОГВАРДЀЙКА

БЕЛОГВАРДЀЙКА ж. Истор. Жена белогвардеец.

Списък на думите по буква