БЕЛОГВАРДЀЙСКИ

БЕЛОГВАРДЀЙСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Който се отнася до белогвардеец. Майка му е от белогвардейски произход. Др. Асенов, ТК, 269. Белогвардейски генерал. Белогвардейско правителство.

Списък на думите по буква