БЕЛОГВАРДЀЙЩИНА

БЕЛОГВАРДЀЙЩИНА, мн. няма, ж. Събир. Всички белогвардейци като едно цяло. Ние воювахме против белогвардейщината 4 години. ВН, 1960, бр. 2839, 1.

Списък на думите по буква