БЕЛОГРА̀ЖДАНИН

БЕЛОГРА̀ЖДАНИН, мн. белогра̀ждани, м. Остар. и диал. 1. Белградчанин. Снощи вечеряха у нас г. Степан Веркович, белогражданин, археолог, и г. Димитър Стайков. АНГ I, 394.

2. Жител на селище с име Бели град, Белоградец и под. Ой, Йоване, белогражданине, / я върни се, Белиград изгоре. / — Нека гори, нека пуст да стане: / у нега съм три годин робувал. Нар. пес., СбВСтТ, 687. Дина е платно белила / по тая река Бистрица. / Издолу идат винари, / винари, белограждани. Нар. пес., СбВСт, 256.

Списък на думите по буква