БЕЛОГРЪ̀Д

БЕЛОГРЪ̀Д, -гъ̀рда, -гъ̀рдо, мн. -гъ̀рди, прил. Обикн. за птица, за животно — който има бяла кожа, косми, перушина на гърдите. Сън сънувах, .. , сън сънувах, .. / че станахме, .. . два гълъба, / два гълъба, .. , белогърди, / белогърди, .. , сивокрили, Нар. пес., СбГЯ, 233–234. Яснооките белогърди жаби, .., сега царуваха в своето отечество — блатата. Ц. Гинчев, ГК, 248.

Списък на думите по буква