БЕЛОДРЀШКОВЕЦ

БЕЛОДРЀШКОВЕЦ, мн. -вци, м. Прозвище на жител от 3ападна България, където народната мъжка носия е от бял домашен вълнен плат; белодрешко. Противоп. чернодрешковец. Но по едно време между нас се яви белодрешковец — селянче от Врачанско, същинско шопче. А. Страшимиров, УШ, 5. Целите бели, .. , те [конниците] напето седяха на черните си рунтави кончета .. Хрумна му да се пошегува с тия наивни белодрешковци. Т. Харманджиев, КЕД, 148.

Списък на думите по буква