БЕЛОДРЀШНИК

БЕЛОДРЀШНИК, мн. -ци, м. Диал. Белодрешковец, белодрешко. По ония времена в Кутловица се откри първият педагогически курс, ръководен от училищния инспектор Шопов — белодрешник с червен пояс и дивит в пояса. А. Каралийчсв, ПГ, 198.

Списък на думите по буква