БЕЛОЗЀМ

БЕЛОЗЀМ м. Вид почва със светъл, белезникав цвят; бяла пръст. Противоп. чернозем.

Списък на думите по буква