БЕЛОКО̀Ж

БЕЛОКО̀Ж, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който е с бяла кожа. Белокожа жена.

2. За дърво — който има светла кора; белокор. Слънцето грее хубаво от изясненото небе, но ние сме под сянкаша на зелената заслона на вековните белокожи букове. Ив. Вазов, Съч. ХV, 17. Белокожа липа. Белокож ствол.

3. Като същ. Човек от бялата раса. Населението на ЮАР е около 15 милиона души. От тях африканците(тъмнокожите) са около 10 милиона, преселници от Европа (белокожи) са повече от 3 милиона. Е. Ненков, ЮАР, 4.

Списък на думите по буква