БЕЛОМО̀РЕЦ

БЕЛОМО̀РЕЦ1, мн. -рци, м. Човек, който е роден или живее в областта, разположена край Бяло (Егейско) море; беломорчанин. Но беломорци не били свикнали в робство да живеят. Намерили те за по-добре да станат съседи на дивите зверове, отколкото роби в собствената си земя. О. Василев, ЗЗ, 30. Боже мили, избави ни / от турските добротворци; / избави ни така също / от просяци беломорци. Л. Каравелов, Съч. I, 87. Дошле са хора за нея, / загорци хора далечни, / загорци, та беломорци, / далеко ще я заведат. Нар. пес., СбНУ XXXI, 224.

БЕЛОМО̀РЕЦ

БЕЛОМО̀РЕЦ2, мн. няма, м. Топъл вятър откъм Бяло море; южняк, долняк, лодос, бял вятър. Но подухна топлият беломорец, разчупи ледената обвивка и от глухите планински долини изхвръкнаха момчетата с радост. Ст. Даскалов, СД, 221. Потреперват крехките листа, / галени от топъл беломорец. Бл. Димитрова, Л, 273.

Списък на думите по буква