БЕЛОМО̀РКА

БЕЛОМО̀РКА ж. Жена, която е родена или живее в областта, разположена край Бяло (Егейско)море; беломорчанка. Мома беломорка.

Списък на думите по буква