БЕЛООПАША̀Т

БЕЛООПАША̀Т, -а, -о, мн. -и, прил. Който има бяла опашка.

Белоопашат мишелов. Зоол. Най-едрата птица от род мишелови, с бяло оцветена опашка, която се среща у нас само по време на прелета. Butlo rufinus.

Списък на думите по буква