БЕЛОО̀ЧИЦА

БЕЛОО̀ЧИЦА ж. Диал. 1. Лайкучка (Вл. Георгиев и др., БЕР).

2. Подрумниче.

Списък на думите по буква