БЕЛОО̀ЧКА

БЕЛОО̀ЧКА ж. Водна птица от семейство патици с чернокафяв гръб, бял корем и оловносива човка. Aythya nyroca.

Списък на думите по буква