БЕЛОПА̀ХКА

БЕЛОПА̀ХКА ж. Диал. Белопаха, белобока крава. Говедата иззимеле, / по-убаве изтелили: / се воловци бистророжци, / а кравите белопахки! Нар. пес., СбНУ ХLIV, 428.

Списък на думите по буква