БЕЛОПРЪ̀СТИЦА

БЕЛОПРЪ̀СТИЦА ж. Диал. Бяла пръст, белозем, белилка1. Разрохканата белопръстица, изресените лозя, нагиздените от цвят дюли разведриха Петко. Ст. Даскалов, СЛ, 157. Овцете минават бегом през изрязания царевичак и душкат с черните си муцунки сухата 6елопръстица. А. Каралийчев, ПД, 29. А някои си пресичат мъст с белопръстица или с жарава да не ври, а да остане завсегда сладко. Г. С. Раковски, П I, 75.

Списък на думите по буква