БЕЛОРУ̀НЕН

БЕЛОРУ̀НЕН, -нна, -нно, мн. -нни, прил. Поет. 1. За овца, овен — който е с бяло руно; белорунест. Цялата мера от Горунските височини до Бояновци като че се изпълваше с белорунни овце. Кр. Григоров, ПЧ, 80.

2.За стадо — който се състои от овци с бяло руно. Обичах нежно белорунните стада / и слушах старите овчари. Мл. Исаев, П, 12.

Списък на думите по буква