БЕЛОРУ̀СКА

БЕЛОРУ̀СКА ж. Беларуска.

Списък на думите по буква