БЕЛОСА̀ПЧЕ

БЕЛОСА̀ПЧЕ, мн. -та, ср. Диал. Ножче с бяла дръжка. Извади ножче белосапче, че се в сърцето удари. Н. Геров, РБЯ I, 97.

Списък на думите по буква