БЕЛОТРЪ̀ТКА

БЕЛОТРЪ̀ТКА ж. Диал. Белогъзка.

Списък на думите по буква