БЕЛОЦВЀТЕН

БЕЛОЦВЀТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Поет. Който е покрит с бели цветове. Помниш ли, помниш ли тихия деор, / тихия дом в белоцветните вишни? Д. Дебелянов, Ст, 1936,69.

Списък на думите по буква