БЕЛТА̀К

БЕЛТА̀К, мн. -ци, м. Остар. и диал. Бял чуплив камък с кремъчен състав. Най-лош е оня подзем, у който има камъне, особено гранит или белтак, защото това всякога ще пречи да не може да ся помогне на ораната земя. Й. Груев, Лет., 1872, 245.

— Друга форма: б е л т ъ̀ к.

Списък на думите по буква