БЕЛТЪ̀ЧНО

БЕЛТЪ̀ЧНО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който съдържа белтъци, белтъчини, напр.: белтъчно-маслен, белтъчно-витаминен.

Списък на думите по буква