БЀЛФЛЬОР

БЀЛФЛЬОР, мн. няма, м. 1. Сорт ябълка с форма на дюля и бледожълт цвят.

2. Плод от този сорт ябълки. Млечният път се протяга като навита дръжка на кошница, пълна с нашенски .. белфльори, а краищата ѝ опират върховете на двете планини. Кр. Григоров, ОНУ, 181.

Белфльор китайка. Сорт ябълка, получен от кръстосване на белфльор и ябълка-китайка.

— Фр. belle-fleur.

Списък на думите по буква