БЕЛЧУ̀Г

БЕЛЧУ̀Г, мн. -зи, м. Диал. Метална халка, с която обикновено се привързва мечка, свиня и др.

— Първобълг.

Списък на думите по буква