БЀЛЬОВИЦА

БЀЛЬОВИЦА ж. Диал. Сорт круша със светложълт цвят; беленка2. — Кое ще сечеш?допълнително запита леля .. — Крушата, кое. Бельовицата на Върли дол... Г. Краев, СбСт, 134.

Списък на думите по буква