БЕЛЯЛЍЯ

БЕЛЯЛЍЯ, ед. неизм., мн. -ѝи, прил. Простонар. 1. Който прави пакости, бели. Белялия дете.

2. Който създава, носи неприятности, грижи. А пък нему ето че му се не ще вече такъва белялия работа. Т. Влайков, Съч. III, 229.

— От тур. belâlı. Друга форма: б е л а л ѝ я.

Списък на думите по буква