БЕЛЯ̀Ч

БЕЛЯ̀Ч м. Остар. Варджия. Един въглищар .. Замолил едного беляча (. .) да дойде да му стане другар. П. Р. Славейков, ЕБ (превод), 45.

Списък на думите по буква