БЕНЕТЍТОВИ

БЕНЕТЍТОВИ мн. Палеонт. Вид изчезнали едри папратовидни растения, съществували в края на палеозойската и през мезозойската ера. Bennettitinae. Счита се още, че лютиковите растения са имали прадеди, близки до бенетитовите. ОБиол. Х кл, 134.

— От англ. собств.

Списък на думите по буква